Availability Calendar

 • FAMILY PKG

  "FAMILY PACKAGE"

  ห้องพัก + อาหารเช้า

  ฟรีเด็ก 1 ท่าน**

  (นอนร่วมเตียงกับคุณพ่อแม่)

  จองเลยวันนี้ - 30 พ.ย.

  เริ่มต้น 2,600 / 3,100  ถ้วน.

  Book direct save now

  ----------------------------------------------

  T.034-752222

  LINE ID:@baanamphawa

   
   

move down
Discover more

Family Package Promotion

family package promotion

Smash deal for Family!!
Benefit includes:

 • Accomodation + ABF for 2 pax.
 • Free ABF for 1 child age  under 12 years old with share bed with parents. (Sun - Thu)
 • Complimentary for Fire fly Boat trip (Fri - Sat)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 


Start from THB 2,600   per night (SUN -THU)

Start from THB 2,900    per night (FRI - SAT)

-----------------------------------------------------------------------
Booking period: Now - 30 Nov 2018
Stay period: Now - 30 Nov 2018
Cancellation policy: cancellation free within 7 days.
Amendment policy: amendment free within 7 days.
Deposit:Creditcard guarantee.

-----------------------------------------------------------------

Tel. 034-752222

Line Id : b_amphawa

 
 

อัมพวา ‘วิถีไทยริมสายน้ำ’

สงบท่ามกลางธรรมชาติในดินแดนประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันมีคุณค่า อัมพวาเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ซึ่งเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทยอันเป็นที่มาของ

“เมืองสามน้ำ” คือ มีทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อยเหมาะแก่การทำนาเกลือ และสวนผลไม้ เป็นแหล่งวิถีชีวิตริมแม่น้ำดั้งเดิม นอกจากนี้ ชุมชนริมคลองอัมพวา ได้รับรางวัลอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2551 จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ...อ่านเพื่มเติม